نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کرم اکسیدان پیکشن 9 درصد حجم 1000 میلی لیتر

تومان360,000
 • حجم 1000 میلی لیتر (1 لیتری)
 • قدرت 9 درصد
 • قدرت روشن کنندگی بالا
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • مناسب رنگ مو های روشن
 • مناسب دکلره کردن مو

کرم اکسیدان آوایی 12 درصد حجم 180 میلی لیتر

تومان40,000
 • حجم 180 میلی لیتر
 • قدرت 12 درصد
 • قدرت روشن کنندگی بالا
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا

کرم اکسیدان آوایی 12 درصد حجم 1000 میلی لیتر

تومان94,000
 • حجم 1000 میلی لیتر (1 لیتری)
 • قدرت 12 درصد
 • قدرت روشن کنندگی بالا
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا

کرم اکسیدان آوایی 12 درصد حجم 3750 میلی لیتر

تومان315,000
 • حجم 3750 میلی لیتر (4 لیتری)
 • قدرت 12 درصد
 • قدرت روشن کنندگی بالا
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا

کرم اکسیدان آوایی 9 درصد حجم 3750 میلی لیتر

تومان315,000
 • حجم 3750 میلی لیتر (4 لیتری)
 • قدرت 9 درصد
 • قدرت روشن کنندگی بالا
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • مناسب رنگ مو های روشن
 • مناسب دکلره کردن مو

کرم اکسیدان آوایی 9 درصد حجم 1000 میلی لیتر

تومان94,000
 • حجم 1000 میلی لیتر (1 لیتری)
 • قدرت 9 درصد
 • قدرت روشن کنندگی بالا
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • مناسب رنگ مو های روشن
 • مناسب دکلره کردن مو

کرم اکسیدان آوایی 9 درصد حجم 180 میلی لیتر

تومان40,000
 • حجم 180 میلی لیتر
 • قدرت 9 درصد
 • قدرت روشن کنندگی بالا
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • مناسب رنگ مو های روشن
 • مناسب دکلره کردن مو

کرم اکسیدان آوایی 6 درصد حجم 180 میلی لیتر

تومان40,000
 • حجم 180 میلی لیتر
 • قدرت 6 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • مناسب رنگ کردن ابرو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا

کرم اکسیدان آوایی 6 درصد حجم 1000 میلی لیتر

تومان110,000
 • حجم 1000 میلی لیتر
 • قدرت 6 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • مناسب رنگ کردن ابرو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا

کرم اکسیدان آوایی 6 درصد حجم 3750 میلی لیتر

تومان315,000
 • حجم 3750 میلی لیتر
 • قدرت 6 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • مناسب رنگ کردن ابرو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا