نمایش 1–12 از 51 نتیجه

کرم اکسیدان استار 6 درصد 4000 میلی لیتری

تومان250,000
 • حجم 4000 میلی لیتر_4 لیتر
 • قدرت 6 درصد
 • غلظت مناسب
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • نرم و لطیف کردن موها
 • جلوگیری از خشک شدن مو
 • حاوی پروتئین
 • ضد قرمزی و ضد حساسیت

کرم اکسیدان استار 12 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان4,284,000
 • حجم 750 میلی لیتر
 • قدرت 12 درصد
 • غلظت مناسب
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • نرم و لطیف کردن موها
 • جلوگیری از خشک شدن مو
 • حاوی پروتئین
 • ضد قرمزی و ضد حساسیت

کرم اکسیدان استار 9 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان4,284,000
 • حجم 750 میلی لیتر
 • قدرت 9 درصد
 • غلظت مناسب
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • نرم و لطیف کردن موها
 • جلوگیری از خشک شدن مو
 • حاوی پروتئین
 • ضد قرمزی و ضد حساسیت

کرم اکسیدان استار 6 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان4,284,000
 • حجم 750 میلی لیتر
 • قدرت 6 درصد
 • غلظت مناسب
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • نرم و لطیف کردن موها
 • جلوگیری از خشک شدن مو
 • حاوی پروتئین
 • ضد قرمزی و ضد حساسیت

کرم اکسیدان استار 12 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان1,404,000
 • حجم 150 میلی لیتر
 • قدرت 12 درصد
 • غلظت مناسب
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • نرم و لطیف کردن موها
 • جلوگیری از خشک شدن مو
 • حاوی پروتئین
 • ضد قرمزی و ضد حساسیت

کرم اکسیدان استار 9 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان1,404,000
 • حجم 150 میلی لیتر
 • قدرت 9 درصد
 • غلظت مناسب
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • نرم و لطیف کردن موها
 • جلوگیری از خشک شدن مو
 • حاوی پروتئین
 • ضد قرمزی و ضد حساسیت

کرم اکسیدان استار 6 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان1,404,000
 • حجم 150 میلی لیتر
 • قدرت 6 درصد
 • غلظت مناسب
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • نرم و لطیف کردن موها
 • جلوگیری از خشک شدن مو
 • حاوی پروتئین
 • ضد قرمزی و ضد حساسیت

کرم اکسیدان بیجورکا 9 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان6,408,000
 • حجم 750 میلی لیتر
 • قدرت 9 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • رطوبت رسانی به مو
 • جلوگیری از خشک شدن موها

کرم اکسیدان بیجورکا 6 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان6,408,000
 • حجم 750 میلی لیتر
 • قدرت 6 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • رطوبت رسانی به مو
 • جلوگیری از خشک شدن موها

کرم اکسیدان بیجورکا 12 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان6,408,000
 • حجم 750 میلی لیتر
 • قدرت 12 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • رطوبت رسانی به مو
 • جلوگیری از خشک شدن موها

کرم اکسیدان بیجورکا 12 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان1,512,000
 • حجم 150 میلی لیتر
 • قدرت 12 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • رطوبت رسانی به مو
 • جلوگیری از خشک شدن موها

کرم اکسیدان بیجورکا 9 درصد بسته 72 عددی به قیمت عمده

تومان1,512,000
 • حجم 150 میلی لیتر
 • قدرت 9 درصد
 • مناسب دکوپاژ مو
 • پوشش کامل موهای سفید
 • جلوگیری از سوختن مو
 • پوشش دهی بالا
 • رطوبت رسانی به مو
 • جلوگیری از خشک شدن موها